Janicki Jerzy

Urodził w Czortkowie na Podolu, lata chłopięce spędził we Lwowie. W czasie wojny, wysiedlony wraz z rodziną, przyjechał do Polski. Studiował filologię polską. Pisał reportaże publikowane w tygodniku „Świat” oraz „Nowa Kultura”, pracował jako dziennikarz sportowy („Start”, „Sport”, „Słowo Polskie”).
Autor wielu książek poświęconych m.in. miastu dzieciństwa (Cały Lwów na mój głów, Towarzystwo weteranów, A do Lwowa daleko aż strach, Ni ma jak Lwów, Czkawka, Kluczyk yale oraz Krakidały), zbiorów opowiadań: Koty to dranie, Nieludzki doktor, Biografia w walizce. Napisał scenariusze do 18 filmów fabularnych, m.in.: Człowiek z M-3, Tragarz puchu, Trzy kroki po ziemi, Milion za Laurę, Chrześniak, telewizyjnych: Hasło, Wolna sobota, Koty to dranie, Wesołych świąt, Tońko, czyli ballada o ostatnim batiarze, Lwów tam i u mnie, Kwadrans z Hemarem, Lwów lata trzydzieste, Opowieści Łyczakowskiego Cmentarza, (a także cyklu telewizyjnego Salon lwowski), przede wszystkim zaś do głośnych seriali: Polskie drogi, Ballada o Januszku, Akcja V, Umarłem, aby żyć oraz Dom (wspólnie z Andrzejem Mularczykiem), uznany za serial wszech czasów, za który autorzy uhonorowani zostali tytułem Superwiktora TV.
Animator i współtwórca powieści radiowej Matysiakowie, emitowanej nieprzerwanie co tydzień przez 48 lat, autor kilkudziesięciu reportaży i słuchowisk.
Laureat Złotego Mikrofonu (1969), dwukrotnie Nagrody Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1978, 1988), Nagrody Literackiej m.st. Warszawy (2002), odznaczony Krzyżem Oficerskim i kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Członek Towarzystwa Miłośników Lwowa, od 1988 r. jest prezesem Oddziału Stołecznego Towarzystwa.

Strona poświęcona Jerzemu Janickiemu