Jastrun Tomasz

Związany z opozycją demokratyczną. W latach 1974–1978 pracował w „Tygodniku Kulturalnym”, w 1980 r. redagował „IKS”, Kulturalny Informator „Solidarności”.
Internowany w stanie wojennym, w latach 1982–1988 redagował podziemne pismo literackie „Wezwanie”. Był stałym współpracownikiem „Ex Librisu”, „Życia Warszawy”, „Polityki”, „Elle”, „Dziennika Łódzkiego”, „Rzeczpospolitej”, „Architektury”.
Pisał felietony dla paryskiej „Kultury”, a po jej zamknięciu dla dodatku do „Rzeczpospolitej” – „Plus-Minus”. Należał do redakcji „Res Publiki” (potem „Res Publiki Nowej”) i „Twojego Stylu”. W latach 1990–1994 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Sztokholmie i attaché kulturalnym w Szwecji. Publikował felietony w szwedzkim miesięczniku „Moderna Tider” i teksty w „Dagens Nyheter”. Obecnie pisze dla „Zwierciadła”. W latach 1994–1995 prowadził telewizyjny program kulturalny „Pegaz”. Autor scenariuszy filmowych m.in. serial dla dzieci Nasze podwórko, współautor filmu dokumentalnego o życiu Cypriana Kamila Norwida. Jest autorem kilku książek reportażowych m.in. Zapiski z błędnego koła, reportaży dotyczących „Solidarności” i stanu wojennego, W złotej klatce o podróży po Stanach Zjednoczonych i polskiej emigracji. Wydał wiele tomów wierszy: Bez usprawiedliwienia, Promienie błędnego koła, Miłość-niemiłość, Tylko czułość idzie do nieba, wybór poezji Nie tylko miłość. Publikował poezję w Niemczech i Szwecji, w 1999 r. w USA ukazał się wybór jego wierszy On the Crossroads of Asia and Europe. Jako prozaik zadebiutował zbiorem opowiadań Gorący lód, opublikował też zbiór felietonów Gra wstępna.
Laureat nagród, m.in.: Fundacji Roberta Gravesa, Fundacji Kościelskich, nagrody Kulturalnej NSZZ „Solidarności” za twórczość z okresu stanu wojennego, nagrody Dziennikarzy Niezależnych im. A. Słonimskiego oraz nagrody literackiej paryskiej „Kultury”.