Klociński Maciej

Maciej Klociński urodził się w Żyrardowie. Ukończył studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest doktorem nauk humanistycznych, literaturoznawcą, kulturoznawcą, a także artystą estradowym, muzykiem – multiinstrumentalistą, akompaniatorem, specjalistą animacji kultury, popularyzatorem kultury muzycznej dwudziestolecia międzywojennego, nauczycielem interpretacji piosenki, reżyserem spektakli teatralnych i widowisk estradowych, terapeutą muzycznym seniorów, jurorem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, w tym telewizyjnego show Polsatu All Together Now. W latach 2011–2022 był członkiem Warszawskiej Kapeli Zdzisława Patera z Chmielnej. Prowadzi stronę internetową „Strona Pamięci Dawnej Orkiestry z Chmielnej 1928-2012”, kolekcjonuje przedwojenne płyty gramofonowe (szelakowe) i prowadzi Kolekcję Sercem Zbieraną im. Jana Zagozdy. Zdobywa laury na międzynarodowych konkursach i prestiżowe nagrody, m.in. Złoty Liść Retro 2013, stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 roku, stypendium artystyczne im. Filipa de Girarda przyznawane przez Prezydenta Miasta Żyrardowa.