Kuncewicz Piotr

Doktoryzował się pracą o liryce Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Pracował w Instytucie Badań Literackich PAN. Był kierownikiem literackim Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Pracował w redakcjach „Współczesności” i „Poezji”, przez cztery kadencje był prezesem Związku Literatów Polskich. Opublikował pięciotomową historię literatury polskiej XX w. Agonia i nadzieja, zbiory szkiców literackich Samotni wobec Historii, Antyk zmęczonej Europy, Legenda Europy oraz wiele esejów i felietonów na łamach czasopism. W 2004 został wybrany Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Polski. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w twórczości literackiej i zasługi w działalności społecznej, laureat Nagrody Kisiela w 1990 roku.