Leder Stefan

Urodził się w Warszawie. W latach 20. przebywał wraz z rodziną w Polsce, Niemczech i w Związku Radzieckim. Przez rodzinę ściśle związany z ruchem robotniczym. Studiował medycynę w Moskwie. 
Po ukończeniu studiów został lekarzem Armii Czerwonej, od 1943 roku w Wojsku Polskim. W późniejszym okresie, po 1952 roku zmienił specjalizację na psychiatrię. Początkowo pracował w Tworkach, następnie w Instytucie Psychoneurologicznym w Warszawie. Stworzył tam Klinikę Nerwic i kierował nią 30 lat. Po przejściu na emeryturę prowadził nadal aktywną działalność jako lekarz i psychoterapeuta.