Leder Witold

Urodził się 8 grudnia 1913 r. w Paryżu, gdzie rodzice – działacze SDKPiL – przebywali na emigracji politycznej.
W latach I wojny światowej przebywał w Genewie, od 1919 r. w Polsce, potem z ojcem, działaczem międzynarodowego ruchu robotniczego, w Niemczech, ZSRR, Włoszech, Anglii i Francji. Maturę zdał w Niemczech. Rozpoczął studia techniczne we Francji, ukończył je w 1938 roku w Związku Radzieckim. Ochotnik 1. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR oraz 1. i 2. Pułku Lotniczego. W 1952 roku aresztowany pod fałszywymi oskarżeniami, zwolniony i zrehabilitowany w 1954 roku Pracował następnie jako wicedyrektor Instytutu Lotnictwa. Od 1958 roku był kierownikiem działu międzynarodowego w redakcji miesięcznika „Nowe Drogi”, aż do przejścia na emeryturę. Obecnie zajmuje się tłumaczeniem głównie literatury społeczno-politycznej, historycznej i ekonomicznej.