Łepkowski Tadeusz

Student, a potem pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1969 r. był kierownikiem Zakładu Dziejów Ameryki, Azji i Afryki w Instytucie Historii PAN.
W latach 1972–1974 redaktor naczelny „Acta Poloniae Historica”, a do 1985 roku „Estudios Latinoamericanos”. Autor ponad 320 publikacji z dziejów Polski i Ameryki Łacińskiej XVIII–XX w. oraz 16 książek o tej tematyce (Haiti. Początki państwa i narodu, Polska – narodziny nowoczesnego narodu 1764–1870, Polska – Meksyk 1918–1939, Historia Meksyku). Laureat Nagrody im. Salvadora Allende tygodnika „Polityka”, Nagrody Sekretarza Naukowego PAN. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.