Loth Roman

Profesor zwyczajny Polskiej Akademii Nauk, jego specjalnościami są bibliografia, dokumentacja, edytorstwo naukowe, historia literatury polskiej.
Jest pracownikiem Instytut Badań Literackich PAN, członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN a także Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Jego autorstwa są m.in.: Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Jan Józef Lipski (25 V 1926-10 IX 1991), Nienapisany pamiętnik: wątek wspomnieniowy w „Dzienniku” Jana Lechonia.