Markiewicz Jarosław

Jarosław Markiewicz (1942–2010) – poeta, eseista i malarz, autor ośmiu tomów wierszy (m.in. Podtrzymując radosne pozory trwania pochodu, W ciałach kobiet wschodzi słońce oraz i) i eksperymentalnej prozy Cdla alternatywnych środowisk artystycznych i duchowych. haos wita w tobie łotra i świętego. Kojarzony z Orientacją Poetycką „Hybrydy” i Nową Falą, w swojej praktyce pisarskiej i życiowej koncentrował się na przekraczaniu granic ludzkiej świadomości, osiągając rezultaty niepozwalające zaszeregować go do żadnej z pokoleniowych formacji. Był twórcą Teatru Robotniczego, pionierem polskiego buddyzmu zen, a w stanie wojennym redaktorem podziemnego wydawnictwa Przedświt. Jego warszawskie mieszkanie przez dziesięciolecia było przystanią dla alternatywnych środowisk artystycznych i duchowych. 

fot. Jeremiasz Markiewicz