Markuza Józef

Józef Markuza (1902–1994), urzędnik państwowy niepodległej Litwy, mieszkał w swej ojczyźnie do 1944 roku. Jako przedstawiciel inteligencji litewskiej zagrożony represjami NKWD uciekł z kraju wraz z rodziną przed nadciągającą Armią Czerwoną. Po miesiącach tułaczki i wielu niebezpiecznych zdarzeniach rozpoczął nowe życie na polskich Ziemiach Odzyskanych. Spisany po latach pamiętnik uzupełniła jego córka, Biruta Markuza, malarka, scenografka, autorka wielu książek opisujących obyczaje i kuchnię litewską oraz jej egzotyczne podróże.