Nałęcz Tomasz

Profesor Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem założycielem Unii Pracy, a od 1998 r. jej wiceprzewodniczącym.
W latach 1993–1997 był posłem na Sejm RP, a od 1995 r. jest członkiem Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Jest autorem wielu publikacji o tematyce historycznej (m.in. Polska organizacja wojskowa 1914–1918, Józef Piłsudski – legendy i fakty) oraz współautorem podręczników. Otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.