Owidiusz

Owidiusz (Publius Ovidius Naso) (43 p.n.e. –17 lub 18 n.e.), jeden z największych poetów rzymskich. 
Autor elegii o tematyce miłosnej Amores, Heroidy – zbiór fikcyjnych listów mitycznych heroin do swych kochanków, O kosmetyce twarzy kobiecej, a także utworów ajtiologicznych: Fasti – zbioru mitów objaśniających kalendarz rzymski oraz Przemian, 250 mitów wyjaśniających pojawienie się niektórych zwierząt, roślin i ciał niebieskich. Wygnany z Rzymu z nie wyjaśnionych przyczyn, został zesłany 8 r. n.e. przez Oktawiana Augusta do Tomi nad M. Czarnym. Zmarł na wygnaniu.