Petrozolin-Skowrońska Barbara

Barbara Petrozolin-Skowrońska, jest historykiem, redaktorem, autorką scenariuszy słuchowisk radiowych, artykułów oraz książek, z których najbardziej znana Przed tą nocą – nazwana została ,,prawdziwym wehikułem czasu”, który przenosi czytelnika w dramatyczne lata, miesiące i dni poprzedzające wybuch powstania styczniowego (wyd. 1988, 1997, 2013, pt. Przed nocą styczniową). W latach 1990–1998 redaktor naczelna Encyklopedii PWN, wydała m.in. nagrodzoną licznymi nagrodami Encyklopedię Warszawy (1994; Suplement 1996). W Instytucie Historycznym PAN współpracowała z Pracownią Dziejów Warszawy, a także z Pracownią Dziejów Inteligencji. W Towarzystwie Przyjaciół Warszawy przez 10 lat była przewodniczącą Komisji Historycznej. Zmarła 22 października 2023 roku.