Rakowski Mieczysław F.

Pochodził z Wielkopolski. W okresie okupacji niemieckiej pracował w Poznaniu jako robotnik w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Po zakończeniu wojny studiował w Instytucie Nauk Społecznych w Warszawie. Doktoryzował się z nauk historycznych. W latach 1957–1982 był redaktorem naczelnym „Polityki”. Działał w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich – w latach 1958–1961 był prezesem Zarządu Głównego. Był ostatnim premierem PRL (1988–1989) i ostatnim pierwszym sekretarzem PZPR (sierpień 1989–styczeń 1990).

W 1990 roku wycofał się z czynnego życia politycznego, brał jednak udział w debatach publicznych (był redaktorem pisma „Dziś”, pisał do „Trybuny” i „Gazety Wyborczej”). Autor książek: SDP w okresie powojennym 1949–1954, Przesilenie grudniowe, Partnerstwo, Jak to się stało, Zanim stanę przed Trybunałem, Do M.F. Rakowskiego pisali. Lata – listy – ludzie.