Rémond René

Znakomity francuski historyk i politolog. W młodości działał w chrześcijańskim ruchu studenckim, a w okresie okupacji niemieckiej uczestniczył we francuskim ruchu oporu. 
Autor kilkudziesięciu książek poświęconych historii Francji i polityce francuskiej, roli Kościoła i religii w życiu publicznym, a także Stanom Zjednoczonym. Wydał m.in. La vie politique en France (Życie polityczne we Francji), trzytomowe Introduction à l’historie de notre temps (Wprowadzenie do historii naszych czasów) i Le nouvel anti-christianisme (Nowe antychrześcijaństwo). Sławę przyniosła mu praca poświęcona typologii francuskiej prawicy, która ukazała się po raz pierwszy w roku 1954 pt. Les droites en France de 1985 à notre temps. Profesor, wykładowca renomowanej uczelni L’institut d’études politiques de Paris (Instytut Nauk Politycznych). Od 1981 kierował Narodową Fundacją Nauk Politycznych, a w roku 1998 został wybrany do Akademii Francuskiej. Wielokrotnie wyrażał poparcie dla polskich aspiracji wolnościowych i „Solidarności”. Wyróżniony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.