Rolicki Janusz

Janusz Rolicki, urodzony w 1938 roku w Wilnie, z wykształcenia historyk, z zawodu dziennikarz. W latach sześćdziesiątych autor reportaży w „Polityce” i w „Kulturze”. W latach siedemdziesiątych kierował publicystyką kulturalną w telewizji. W stanie wojennym bez pracy. W latach dziewięćdziesiątych opublikował wywiady książkowe z Edwardem Gierkiem. Przez dwa i pół roku był redaktorem naczelnym „Trybuny”, skąd wyrzucono go w 2000 roku, m.in. za sprzeciwianie się bombardowaniom Jugosławii i protestowania przeciwko polityce społecznej rządzących, prowadzącej m.in. do masowych zamarznięć bezdomnych. Fakt ten skomentował słowami: „Czas już umierać, skoro oportunizm wydawców i wewnętrzna cenzura narzucana przez polityków nie ustępują tym z lat PRL-u!”. Opublikował dwie powieści i kilkanaście książek reportażowych.