Różewicz Stanisław

STANISŁAW RÓŻEWICZ (1924–2008) reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych oraz spektakli teatralnych, scenarzysta, wykładowca w łódzkiej Szkole Filmowej, współzałożyciel i wieloletni kierownik artystyczny Zespołu Filmowego „Tor”. Autor nagradzanych filmów, m.in.: Trzy kobiety (1956), Wolne miasto (1958), Miejsce na ziemi (1959), Świadectwo urodzenia (1961), Głos z tamtego świata (1962), Westerplatte (1967), Drzwi w murze (1973), Opadły liście z drzew (1975), Pasja (1977), Ryś (1981), Kobieta w kapeluszu (1984), Nocny gość (1989), Nasz starszy brat (1994), Gdzie zabawki tamtych lat (2007).