Śliwińska Monika

Monika Śliwińska (ur. 1978) – dziennikarka i redaktorka, od 2009 roku związana z nowymi mediami. Pracuje w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. Redaguje stronę o życiu i twórczości Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Autorka książki Muzy Młodej Polski (2014), uhonorowanej Nagrodą Klio przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, biografii Stanisława Wyspiańskiego Dopóki starczy życia (2017), oraz książki Panny z „Wesela”. Siostry Mikołajczykówny i ich świat (2020). W 2021 roku została uhonorowana statuetką „Gwiazda Szafirowej” za działalność związaną z propagowaniem dzieła i postaci Stanisława Wyspiańskiego.

fot. Wojciech Pacewicz