Śliwowska Wiktoria

Wiktoria Śliwowska – ur. 26 czerwca 1931 r. w Warszawie.
Prof. dr hab., historyk, pracowała w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, specjalizowała się w dziejach Polski i Rosji XIX wieku. Autorka wielu prac z tej dziedziny, m.in. Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów, Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku, W kręgu poprzedników Hercena, Ewy z Wendorffów Felińskiej myśli i czyny, Mikołaj I i jego czasy. Zmarła 27 grudnia 2021 roku.