Sobolewska Justyna

Justyna Sobolewska – krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika „Polityka”. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku ukazała się jej Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam w Wydawnictwie Polityki. Wydanie rozszerzone Książki o czytaniu ukazało się w Wydawnictwie Iskry (2016). Autorka wyboru opowiadań Kornela Filipowicza Moja kochana, dumna prowincja (2017) oraz tomiku Pamiętnik antybohatera i inne utwory (2020). Jest też autorką książki Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu (2020). Przewodniczy jury Nagrody Literackiej m.st. Warszawy oraz zasiada w kapitule Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Laureatka PIK-owego Lauru (2015) przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa w kategorii mediów drukowanych. Mieszka w Warszawie.

fot. Mikołaj Grynberg