Sztaudynger Jan Izydor

Urodziłem się 28 kwietnia 1904 r. w Krakowie.
Pierwszy mój wiersz powstał w r. 1912 z zachwytu nad zielenią trawy, pierwsza fraszka wyłoniła się z poematu o rozmiarach Beniowskiego – po dokonaniu pierwszych skrótów. Pierwszy tom wierszy pt. Dom mój ukazał się w r. 1925 (proszę nie liczyć, ile to lat temu).
Pasja do lalek (efekt: Książka o marionetkach).
Pasja do grzybów (efekt: Poemat o wojnie grzybów nie drukowany).
Pasja do kobiet (efekt: tomy fraszek Piórka – 1954, Nowe piórka – 1956, Krople liryczne – 1959 r. itd., itp.).
Aha, coś jeszcze: Rzeź na Parnasie, przedwojenny tom satyr.
A więc nie zawsze pasja „do”, czasem i pasja „przeciw” – niekiedy zresztą występujące obok siebie, jak na przykład w Krakowskich piórkach.

Jan Izydor Sztaudynger