Szymański Mikołaj

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, filolog klasyczny, neolatynista. Tłumacz z greki (Partenios Cierpienia miłosne) i z łaciny (Philippus Camerarius Prawdziwa i wierna relacja o uwięzieniu w Rzymie).
Swoje felietony publikował w Magazynie „Gazety Wyborczej”, warszawskiej „Kulturze” oraz „Mówią wieki” i „Przekroju”.