Ujazdowski Kazimierz Michał

Urodził się 28 lipca 1964 w Kielcach. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1992–1997 w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej wykładał nauki polityczne. W latach 80. związał się z opozycją antykomunistyczną.
Współtworzył Ruch Młodej Polski w Łodzi i redagował wychodzące w drugim obiegu pismo „Prześwit”. Sprawował mandat poselski od 1991 do 1993 roku oraz ponownie od 1997 roku. Był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Był wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzialnym za sprawy zagraniczne, współautorem programu zagranicznego PiS.
Był Ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2000–2001, 2005–2006 oraz 2006–2007, wicemarszałkiem Sejmu IV kadencji (2004–2005), posłem na Sejm I (1991–1993) oraz III, IV, V, VI i VII kadencji (1997–2014), od 2014 roku jest deputowanym do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

Publicysta, autor tekstów poświęconych zagadnieniom ustrojowym i konstytucyjnym, które publikował na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Polskiej”, „Nowego Państwa”, „Życia”, „Życia Gospodarczego”. W latach 1990–1991 był członkiem redakcji „Polityki Polskiej”. Założyciel i redaktor „Kwartalnika Konserwatywnego”. Autor książek Równi i równiejsi oraz Prawica dla wszystkich. Opracował antologię przedwojennej publicystyki Stefana Kisielewskiego Kisiel przedwojenny. Twórca Dolnośląskiej Szkoły Młodych Polityków. Członek honorowy ZHR. Uczestnik Wrocławskich Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.