TOMASZ ŁUBIEŃSKI W WARSZAWIE

Zapraszamy na premierowe spotkanie z Tomaszem Łubieńskim wokół Jego najnowszej książki „Osiemdziesiąt plus minus”, które odbędzie się w Faktycznym Domu Kultury. Spotkanie poprowadzą: Agnieszka Papieska oraz Maciej Wierzyński.

Termin i miejsce:

wtorek, 14 marca 2023 roku o godzinie 18,
Faktyczny Dom Kultury,
ul. K. I. Gałczyńskiego 12,
00-362 Warszawa,
WSTĘP WOLNY!

O AUTORZE: Urodził się 18 kwietnia 1938 roku w Warszawie. Ukończył I Liceum TPD im. Bronisława Limanowskiego na Żoliborzu. Studiował najpierw historię, potem polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w redakcjach „Polski” (Zachód), „Kultury”, „Teatru”, „Tygodnika Solidarność”, „Nowych Książek”. Pisywał m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Zeszytach Literackich”, „Dialogu”, „Aneksie”, „Gazecie Wyborczej”. Współzałożyciel miesięcznika „Res Publica”. Opublikował m.in. eseje: „Bić się czy nie bić”, „Czerwonobiały”, „Bohaterowie naszych czasów”, „Norwid wraca do Paryża”, „M jak Mickiewicz”, „Ani tryumf, ani zgon”, „Wszystko w rodzinie”, „Zaczęło się we wrześniu”, „Molier nasz współczesny”. „Wojna według Karskiego”; powieści: „Pod skórą”, „Turnus”; zbiór poezji „Nieobecni mają rację”. Wystawiono jego dramaty, m.in.: „Zegary” (Teatr Stary, Kraków), „Koczowisko” (Teatr Współczesny, Wrocław; Teatr Narodowy, Warszawa), „Śmierć Komandora” (Teatr Współczesny, Wrocław; Teatr Dramatyczny, Warszawa), „Ostatni” (Teatr Narodowy, Warszawa). Tłumaczył „Boską komedię” Dantego i sztuki teatralne
z języka francuskiego. Członek SPP i Pen Clubu.

O KSIĄŻCE: Autor Bić się czy nie bić – tym razem o sobie. I osiemdziesięciu latach prywatnej historii opisywanej z perspektywy uczestnika, świadka, obserwatora. Z charakterystycznym dystansem, przede wszystkim wobec samego siebie, pisze pochwałę życia i nieco przewrotną pochwałę starości. Na autorską wersję hamletowskiego pytania udziela twierdzącej odpowiedzi.