URODZINY MUZEUM

W dniu 23 czerwca  2013 roku na terenie Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie odbędzie się piknik rodzinny pt. Urodziny Muzeum. Wydarzenie to związane jest  z przypadającą w 2013 roku 85. rocznicą powołania Państwowego Muzeum Archeologicznego.

Przy tej okazji zapraszamy, po raz pierwszy od długiego czasu, do tej części muzeum, która na co dzień jest dla widzów niedostępna, czyli do działów i pracowni archeologicznych. Grupy zwiedzających w czasie ścieżki dydaktycznej „Muzeum od kuchni” będą miały okazję zobaczyć jak wygląda codzienna praca gabinetowa archeologów, a także zwiedzić pracownie zajmujące się konserwacją zabytków.
Dla młodszych widzów jest przygotowana bogata oferta edukacyjna m.in. lepienie naczyń z gliny technikami pradziejowymi, wytwarzanie z modeliny paciorków, wykonywanie ozdób z brązu oraz liczne gry i zabawy. Dzieci chcielibyśmy zachęcić także do uczczenia Urodzin Muzeum poprzez wzięcie udziału w konkursie plastycznym „Laurka dla Muzeum”.

Natomiast starsi uczestnicy pikniku będą mogli zapoznać się z historią muzeum, planowaną przebudową oraz działalnością badawczą pracowników Muzeum dzięki prelekcjom, wystawom plakatowym i prezentacjom multimedialnym. Ponadto na dziedzińcu PMA zorganizowana będzie rekonstrukcja grobu szkieletowego wraz z wyposażeniem, gdzie archeolog będzie przybliżał wszystkim chętnym specyfikę prac wykopaliskowych, a antropolog przedstawi im metody analizy szkieletu.

Tego dnia także biblioteka muzealna przedstawi zwiedzającym te części swojego księgozbioru, które na co dzień dostępne są tylko wąskiej grupie badaczy. Oprócz tego jak zwykle otwarta będzie wystawa stała  „Pradzieje ziem polskich”, ale także wystawy czasowe: szczecińska „Zaginione-Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich”, „Porta Fidei. Drzwi Płockie w Nowogrodzie Wielkim na Rusi”. A także zorganizowana specjalnie na obchody Urodzin wystawa „Zmieniamy się dla was” prezentująca archiwalne materiały dotyczące muzeum, a także zabytki pozyskane w trakcie prac wykopaliskowych na dziedzińcu Arsenału. Badania te są pierwszym etapem planowanej na kolejne lata przebudowy budynku Arsenału siedziby Państwowego Muzeum Archeologicznego.


Piknik rodzinny 23 czerwca 2013 roku (niedziela)
Godziny otwarcia: 11.30-18.00  (wstęp wolny)

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
ul. Długa 52, 00-241 Warszawa

Wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego i Państwowe Muzeum Archeologiczne

Partnerzy
: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział Warszawa, Wydawnictwo ISKRY, Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Koło Naukowe Studentów Archeologii UKSW, Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „Arsenał”

Partner finansowy
: Provident, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Cezal Radość

Patronat nad imprezą objął
 Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wojciech Bartelski

Patroni medialni
: Radio Dla Ciebie, Galeria „Pociąg do sztuki”, Gazeta Muranowska, Wolnasobota.pl, Reporter.pl, Archeowieści, Archeo-Serwis, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście?

Więcej informacji można znaleźć na stronach facebook:

Urodziny Muzeum

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego