ZBIGNIEW SKROK W ZAKROCZYMIU

Klasztor Centrum Duchowości „HONORATIANUM” o. Kapucynów

Fundacja „PRO REBUS CONSERVANDIS”

Zapraszają gorąco na spotkanie z Panem

ZDZISŁAWEM SKROKIEM

Archeologiem i autorem książek, pasjonatem historii Mazowsza

W dniu 15 marca (sobota) godz. 15.00 w Zakroczymiu

Ul. o. H. Koźmińskiego 36 w Sali wykładowej Klasztoru „HONORATIANUM”

Będziemy rozmawiać o wikingach, początkach Państwa Polskiego, Mazowszu i Ziemi Zakroczyńskiej.

Patronat prasowy

„Gazeta Nowodworska”