ZMARŁ WITOLD S. MICHAŁOWSKI

Szanowni Państwo,

z żalem zawiadamiamy, że 6 grudnia 2017 roku zmarł Witold Stanisław Michałowski, inżynier, podróżnik, pisarz i publicysta.

W latach 1980–1984, kiedy mieszkał w Ameryce Północnej, współpracował z czasopismami polonijnymi jako Michał Bereha. W 1992 roku założył Fundację Odysseum – Ośrodek Dokumentacji Dokonań Polaków w Świecie, działającą pod patronatem Muzeum Azji i Pacyfiku. Autor wielu powieści, w tym wielokrotnie wznawianego Testamentu Barona (1972) o chanie Ungernie, oraz reportaży Z szerokiego świata (1987), Szi-Kun (1996), Płonący Kaukaz (2000), Wysłańcy innego Nieba (2002). Interesował się postacią Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego, czego owocem były liczne podróże jego szlakami oraz poświęcone mu książki, m.in. Wielkie safari Antoniego O.